<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
TRG Blog

Các phương pháp tốt nhất để lập kế hoạch chiến lược

Đăng bởi Nhi Huynh vào

Hầu hết các doanh nghiệp đều có kế hoạch. Tuy nghiên, có một sự khác biệt giữa một kế hoạch hoàn hảo và một kế hoạch không tốt. Ví dụ, một kế hoạch không tốt sẽ chỉ bao gồm các chi phí và doanh thu. Kế hoạch này không cung cấp bất kỳ hướng dẫn nào cho doanh nghiệp về vấn đề làm thế nào doanh nghiệo có thể đạt các mục tiêu doanh thu. Không có mối liên kết nào giữa  các mục tiêu cao cấp và các hoạt động hằng ngày cần thiết để đạt được những mục tiêu đó.

kế hoạch chiến lược

Vì vậy, một kế hoạch tốt phải đóng vai trò như là một bản đồ định hướng trong việc làm thế nào doanh nghiệp có thể phát triển đến mức hiệu suất mong đợi, dựa trên những nhìn nhận về thị trường kinh tế.

Theo báo cáo nghiên cứu của tập đoàn Hackett, 8 phương pháp lên kế hoạch tốt nhất của các tổ chức có hiệu quả hoạt động cao thể hiện:

1. Kế hoạch tốt cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi định hướng chính.  Ví dụ: "Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp là gì?". "Làm thế nào có thể đạt được mục tiêu đó?" và "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không đi đúng theo kế hoạch?" Các tổ chức có hiệu quả hoạt động cao đã không giả định rằng Kế hoạch A sẽ luôn hiệu quả. Thay vào đó, họ chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để có thể thay thế khi cần thiết.

2. Kế hoạch tốt phải chú trọng: Làm cách nào doanh nghiệp duy trì hoạt động hiện tại, làm cách nào để cải thiện hiệu quả của hoạt động hiện tại và những dự án/chính sách nào doanh nghiệp sẽ triển khai Bằng cách đó, mọi thay đổi trong hiệu suất hoạt động có thể được đánh giá dựa trên loại hình hoạt động.

3. Kế hoạch tốt và doanh nghiệp tốt đều có tính tập trung. Các doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao không lên kế hoạch cụ thể. Chi tiết hơn không đồng nghĩa với việc có được kết quả chính xác hơn. Mặt khác, chi tiết hơn mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến khoảng thời gian dành cho việc phân tích.

4. Kế hoạch tốt phải bao gồm tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Ngoài việc tập trung chi tiết vào việc làm thế nào để đạt được các mục tiêu, những kế hoạch tốn cần mô tả làm thế nào doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả và lập ra kế hoạch cho tương lai.

5. Kế hoạch tốt phải kết nối chiến lược với các hoạt động. Những hoạt động đó cũng như những ảnh hưởng của chúng lên việc đạt được những mục tiêu chiến lược sẽ được giám sát. Bằng việc am hiểu những mối quan hệ đó, các nhà quản lý sẽ bắt đầu nắm được và xây dựng các định hướng cho sự thành công của doanh nghiệp.

6. Kế hoạch tốt có thể đánh giá được. Các mục tiêu và chiến lược bao gồm những đánh giá cho sự thành công của doanh nghiệp, trong khi các hoạt động sẽ bao gồm những đánh giá cho việc triển khai các mục tiêu chiến lược trên. Bằng cách đó, tính hoàn thiện của những hoạt động sẽ gắn kết với sự thành công trong việc đạt được những mục tiêu đề ra.

7. Kế hoạch tốt bao gồm những phân bổ trách nhiệm rõ ràng. Trong những doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao, từng nhân viên cụ thể sẽ độc lập chịu trách nhiệm cho từng hoạt động cụ thể thông qua việc trao thưởng và trao quyền phân bổ nguồn lực.

8. Kế hoạch tốt bao gồm việc ghi chép và giám sát các giả định. Nếu doanh nghiệp phát hiện ra những giả định đó không chính xác, họ sẽ xem xét lại những mục tiêu kế hoạch liên quan và theo đó tiến hành điều chỉnh cho thích hợp.

***

Giờ đây, các doanh nghiệp đã có thể xây dựng một kế hoạch tốt dựa trên những phương pháp lên kế hoạch chiến lược thực tiễn nhất, những bước tiếp theo là gì? Tìm hiểu đầy đủ ở tài liệu "6 bước kết nối chiến lược với ngân sách".

 

 

Click me

 

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách, Quản lý nhân tài

 Sự kiện sắp tới:

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

rick yvanovich resized 174

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi