BỘ TÀI LIỆU 7-TRONG-1

Tất tần tật mọi thứ bạn cần biết về Infor SunSystems Cloud

Giải pháp Infor SunSystems Cloud phiên bản multi-tenant sẽ giúp thúc đẩy bộ phận Tài chính - Kế toán của bạn lên một tầm cao mới. 

Bộ brochure 7 trong 1 này của TRG sẽ cung cấp cho bạn thông tin toàn diện nhất về những phân hệ chính của Infor SunSystems Cloud và lợi ích mà giải pháp sẽ đem đến cho bạn và doanh nghiệp.

Bộ tài liệu bao gồm 7 data sheet về các phân hệ:

  • Phân tích dữ liệu và báo cáo Query & Analysis (Q&A)
  • Phân bổ chi phí Corporate Allocations
  • Quản lý tài sản cố định Fixed Assets
  • Quản lý hàng tồn kho Inventory
  • Quản lý mua hàng Purchasing
  • Quản lý bán hàng Sales

Điều gì khiến Infor SunSystems Cloud khác biệt so với các giải pháp khác trên thị trường? Bạn có thể mong đợi điều gì từ giải pháp này?

Tải bộ tài liệu 7 trong 1 này và tìm hiểu ngay!

Download TEBIS brochure