dEPM_Compliance_banner.png

Báo cáo năng lực Lãnh đạo & Quản lý Việt Nam 2016

(Please click here for the English version of this report)

Nếu các doanh nghiệp Việt Nam muốn nâng cao khả năng cạnh tranh thì cải thiện năng lực Lãnh đạo và Quản lý là một vấn đề không thể bỏ qua. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần trả lời một số câu hỏi quan trọng sau. Làm thế nào để xác định năng lực Lãnh đạo và Quản lý? Nhân tố nào tạo nên năng lực Lãnh đạo và Quản lý tốt? Và năng lực hiện nay của những lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp người Việt đang ở mức nào so với các đồng nghiệp quốc tế?

Đó là lí do vì sao TRG Talent đã thực hiện một nghiên cứu toàn diện về những nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp người Việt, sử dụng phương pháp 360°. Chúng tôi thu thập dữ liệu từ 1478 người tham gia, gồm 122 nhà quản lý người Việt Nam cùng với: 187 Cấp trên, 553 Cấp dưới trực tiếp, 545 Đồng cấp, và 193 Người khác (khách hàng, đối tác, nhà cung cấp...) Nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin về:

1. Những kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý nào được xem là quan trọng tại Việt Nam.

2. Những điểm mạnh và điểm yếu của cấp lãnh đạo và quản lý người Việt so với tiêu chuẩn chung của thế giới. 

Xin vui lòng điền thông tin vào form bên phải để tải nội dung Báo cáo này.

CTA_Vietnam_L_M.png

Tải tài liệu

Vui lòng điền thông tin của bạn để tải tài liệu