dEPM_Compliance_banner.png

Báo Cáo Năng Lực Lãnh đạo & Quản lý toàn cầu 

(Please click here for the English version of this report)

Mục đích của chúng tôi là đưa ra một định nghĩa chung về “lãnh đạo” và đo lường mức độ hiệu quả của lãnh đạo toàn cầu. Chúng tôi thu thập và phân tích dữ liệu của hơn 3.600 người từ 4 quốc gia bằng Hệ thống phản hồi 360°. Kết quả cho thấy có những quan điểm tương đồng về lãnh đạo hiệu quả ở những quốc gia này. Những nhà lãnh đạo có khả năng xây dựng niềm tin, truyền đạt hiệu quả và đạt kết quả đều được các nước đánh giá cao. Tuy nhiên, giao tiếp là một khía cạnh cần cải thiện nhiều nhất từ các nhà quản lý và lãnh đạo.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm trả lời những câu hỏi sau:

1. Làm thế nào để đưa ra một định nghĩa chung về lãnh đạo?

Có khác biệt trong quan điểm về lãnh đạo hiệu quả ở những quốc gia và nền văn hóa khác nhau không? Có một hồ sơ toàn cầu mô tả những đặc điểm của một nhà lãnh đạo hoặc quản lý tài ba không?

2. Làm thế nào để đo lường hiệu quả lãnh đạo?

Các nhà quản lý và lãnh đạo từ những quốc gia khác nhau có sở hữu cùng ưu điểm và nhược điểm không?

Xin vui lòng điền thông tin vào form bên phải để tải nội dung Báo cáo này >>>

Bạn cũng có thể tải Báo cáo dành riêng cho Việt Nam tại đây

Năng lực lãnh đạo quản lý toàn cầu

Tải tài liệu

Vui lòng điền thông tin của bạn để tải tài liệu