Phần mềm quản lý tài chính SunSystems.png

Yêu cầu demo giải pháp quản lý tài chính

Giải pháp quản lý tài chính SunSystems của chúng tôi được thiết kế để giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Giải pháp của chúng tôi mang đến cho bạn:

  • Một bộ  giải pháp trọn gói - phần mềm cộng với dịch vụ - để giúp bạn nhận được lợi ích nhiều nhất trên vốn đầu tư
  • Một hệ thống phù hợp với chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) và chuẩn kế toán Việt Nam (VAS)
  • Một hệ thống thông tin toàn diện chính xác về tình hình tài chính và vận hành của doanh nghiệp

Hãy yêu cầu demo quản lý tài chính doanh nghiệp ngay để xem hệ thống làm việc thế nào cho doanh nghiệp của bạn!

 

 

Vùi lòng điền thông tin để yêu cầu demo