<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">
Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của 4 công ty cung cấp phần mềm ERP lớn nhất thế giới - SAP, Oracle, Infor, và Microsoft.

CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ|

So sánh 4 nhà cung cấp ERP hàng đầu

Thị trường phần mềm ERP trên thế giới hiện nay bao gồm hàng trăm nhà cung cấp lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, chiếm miếng bánh lớn nhất chính là Bộ Tứ những người khổng lồ trong lĩnh vực ứng dụng quản lý doanh nghiệp.

Những công ty này bao gồm SAP, Oracle, Infor, và Microsoft. Cùng nhau, Bộ Tứ này chiếm gần một nửa tổng thị phần ERP trên toàn thế giới. 

Bộ Tứ này có những điểm mạnh, điểm yếu nào?

Xin vui lòng điền vào form bên phải để tải ngay tài liệu >>

(Tài liệu được trình bày bằng Tiếng Việt)

So sánh 4 nhà cung cấp ERP hàng đầu

Tải tài liệu ngay