<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">
 

TRG Talk: Tại sao chọn Cloud?line

Đa số các khảo sát 10 ưu tiên hàng đầu trong năm 2017 dành cho các CEO, CFO, CTO, CIO và thậm chí cả bộ phận bán hàng đều đề cập đến Cloud (điện toán đám mây).

Cho dù doanh nghiệp có nhu cầu về tốc độ để đổi mới hoặc để đối phó với sự biến động của thị trường, hoặc nhận ra các mối đe dọa an ninh trên mạng ngày càng tăng thì Cloud chính là một giải pháp chung.

Chủ đề thảo luận của tháng này: Cloud Economics

Trong đa số trường hợp, ngành kinh doanh của bạn không phải là duy trì các trung tâm dữ liệu, tuy nhiên bạn lại phải tiêu tốn một số tiền và thời gian đáng kể vào việc này. Amazon Web Services cung cấp một giải pháp để sở hữu và sử dụng cơ sở hạ tầng dựa theo yêu cầu, do đó bạn chỉ phải trả cho những gì bạn tiêu thụ.

Điều này mang lại một khoản tiết kiệm lớn cho doanh nghiệp để bạn có thể đổi mới, mở rộng nhanh hơn, và có vị thế tốt hơn để tận dụng các cơ hội mới.

Tham gia cùng chúng tôi vào mỗi Thứ Tư (tuần thứ 3 của tháng) để tìm ra câu trả lời và trở thành một phần của buổi thảo luận về chủ đề này.

Sự kiện này chỉ giới hạn cho 24 người đăng ký đầu tiên

Không bao gồm phí thức ăn và uống cho người tham dự

Thời gian & địa điểm:

  1. 8:00 – 9:30 SA, thứ Tư, 21/06/2017Register now
  • PJ’s Coffee Sala, 145 – 147 Nguyễn Cơ Thạch, quận 2, TP HCM

Nội dung:

  • 8:00 – Đăng ký và networking
  • 8:15 – Thảo luận chủ đề chính
  • 8:45 – Câu hỏi và trả lời
  • 9:15 – Kết thúc

Ngôn ngữ: 

Sự kiện này sẽ được thuyết trình bằng tiếng Anh

Diễn giả:

Lex Nguyen

Quản lý khu vực, Amazon Web Services Việt Nam


Liên hệ:

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ chị Nguyễn Như Quỳnh (quynh.nguyen@trginternational.com) | Điện thoại: (+84) 8 7309 3339 (Ext: 236)

Thông tin khác:

TRG có quyền thay đổi thông tin về diễn giả, ngày và hủy sự kiện nếu có những tình huống ngoài khả năng kiểm soát xảy ra. TRG cũng có quyền sắp xếp sự thay thế mà không cần báo trước.

Sự kiện này chỉ giới hạn cho 24 người đăng ký đầu tiên

     

Hãy điền vào form đăng ký bên dưới!

Đồng tổ chức:

Logo-AWSs.png

Địa điểm:

PJ’s Coffee Sala, 145 – 147 Nguyễn Cơ Thạch, quận 2, TP HCM