1. Bạn cần một giải pháp ERP toàn diện, kết hợp phần mềm và dịch vụ? 
  2. Bạn cần một giải pháp ERP không chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ, mà còn vào các yếu tố tổ chức, con người và kinh doanh?
  3. Bạn cần là hiện thực hóa tất cả những lợi ích mà một dự án ERP mang lại? 

Nếu bạn cần những điều trên và đang gặp khó khăn, thì đó là lí do tại sao bạn cần TRG trở thành đối tác giúp bạn triển khai một dự án ERP thành công.