Hợp nhất tài chính: Xây dựng bước tiến cho vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Trong thế giới phát triển nhanh chóng như hiện nay, các doanh nghiệp cần phải sắp xếp những ưu tiên khi điều hành hoạt động doanh nghiệp, như giám sát các giao dịch tài chính, đánh giá hiệu suất hoạt động doanh nghiệp, xác nhận báo cáo tài chính, tiến hành đóng sổ và hợp nhất dữ liệu tài chính kịp thời. Vì vậy, không ngạc nhiên khi các CFOs luôn đặt mục tiêu hàng đầu vào việc đóng sổ và tuân thủ các nguyên tắc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Theo nghiên cứu Ventana vào năm 2012, phần lớn các doanh nghiệp (83%) cho thấy khả năng đóng sổ nhanh chóng là quan trọng hoặc rất quan trọng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngày nay mất nhiều thời gian hơn trong việc đóng sổ so với 5 năm về trước. Những áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp đang ngăn cản họ đóng sổ một cách hiệu quả.

Tùy thuộc vào tình hình và chiến lược, các doanh nghiệp sẽ tiếp cận quy trình hợp nhất báo cáo tài chính theo những cách khác nhau. Điều quan trọng là các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ được sự lựa chọn của họ, từ đó có thể tiến hành việc đóng sổ một cách hiệu quả. Các phương pháp tiếp cận chính (một vài trong số đó có thể được kết hợp) sẽ được thảo luận dưới đây.

  • Tại sao doanh nghiệp nên phấn đấu để đóng sổ một cách hiệu quả
  • Các rào cản cho một quy trình hợp nhất báo cáo tài chính nhanh gọn và hiệu quả
  • Các phương pháp tiếp cận việc báo cáo tài chính hợp nhất
  • Tại sao cần đến một phần mềm hợp nhất chuyên dụng

Nhanh tay tải tài liệu của chúng tôi để tìm hiểu thêm về phần mềm giải pháp hợp nhất báo cáo tài chính doanh nghiệp tiên tiến nhất Infor10 CPM!!!