<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">
Agile_ERP_Solution

Phần mềm ERP thế hệ mới:

3 xu hướng công nghệ chủ đạo

Đã có nhiều ý kiến cho rằng các phần mềm ERP đã trở nên lạc hậu, quá phức tạp, tốn kém, và không còn phù hợp cho môi trường kinh doanh thay đổi liên tục như hiện nay. Các dự án triển khai ERP thường phải đối mặt với nguy cơ thất bại cao. 

Tuy nhiên, ERP đang có những thay đổi mạnh mẽ để kịp thích ứng. Một thế hệ những phần mềm ERP mới hơn, hiện đại hơn đã ra đời. Khi quyết định triển khai ERP, các doanh nghiệp cần tránh những phần mềm ERP thế hệ cũ. Sau đây là 3 xu hướng công nghệ chủ đạo của những phần mềm ERP thế hệ mới.

Xin vui lòng điền vào form bên phải để tải ngay tài liệu!

(Tài liệu được trình bày bằng Tiếng Việt)

công nghệ phần mềm erp thế hệ mới

Tải tài liệu ngay