<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">
TRG Blog

Phần mềm Infor10 Financials Business (SunSystems) nhận chứng chỉ của Pháp

Đăng bởi Nhi Huynh vào

Infor Global Solution trân trọng thông báo phần mềm Infor10 Financials Business (SunSystems) được công nhận đáp ứng các yêu cầu pháp lý của hệ thống phần mềm kế toán tài chính Pháp.

Chứng chỉ cho phần mềm Infor10 Financials Business (SunSystems) được chứng nhận dựa theo các quy định NF Logiciel và được xác nhận là sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về việc tuân thủ kiểm toán thuế, được định nghĩa ở phần 1.1, khoản 8, trong phạm vi giới hạn của các chức năng có sẵn.

SunSystem French certification

Việc tuân thủ pháp luật Pháp được công nhận

Đối với bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi, đó là một chứng nhận đáng tin cậy và có thể làm hài lòng các kiểm toán viên rằng hệ thống của bạn là vững chắc và được công nhận phù hợp với những yêu cầu ở địa phương doanh nghiệp hoạt động, do đó có thể giảm thiểu chi phí kiểm toán. Điều đó thể hiện một cách thuyết phục thông qua việc kiểm toán khách quan từ bên ngoài về sự tuân thủ của sản phẩm phần mềm với tiêu chuẩn của Pháp, Châu Âu và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Cụ thể:

  • Nhà cung cấp đã thiết kế phần mềm dựa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 như các yêu cầu về phương pháp thử nghiệm và xác nhận tính hợp lệ của sản phẩm, việc cung cấp hỗ trợ khách hàng và các quy định đảm bảo chất lượng cũng như độ bền của sản phẩm.
  • Sản phẩm phần mềm có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEX 25051. Nó thực hiện các chức năng được chỉ định trong bản mô tả sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu sát hạch.

Nguồn: Infor                                                                                                                                                                                            Tác giả: Rory Forbes

***

Hoạt động trên toàn cầu – Báo cáo theo địa phương - Đó là việc các doanh nghiệp có thể đạt được với phần mềm Infor10 Financials Business (SunSystems). Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu quy phạm pháp luật của địa phương, phần mềm Infor10 Financials Business (SunSystems) đồng thời hỗ trợ việc tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu IFRS Tại Việt Nam, phần mềm Infor10 Financials Business (SunSystems) hỗ trợ doanh nghiệp thuân thủ các tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS). Tìm hiểu thêm:

 

Click me

Chủ đề: Phần mềm quản lý tài chính Infor10, Quản lý tài chính

Sự kiện sắp tới:

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

rick yvanovich resized 174

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi