<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Tìm kiếm điều gì ở phần mềm quản lý ngân sách doanh nghiệp

Đăng bởi Linh Dao vào

Khi nói đến việc lập ngân sách, phương pháp truyền thống thường được các doanh nghiệp sử dụng là những phần mềm bảng tính như Microsoft Excel. Tuy nhiên, trong tình hình kinh doanh không ngừng biến đổi, các phần mềm bảng tính đã chứng minh rằng nó không đủ khả năng để xử lý tiến trình lập ngân sách cho doanh nghiệp. Do đó, các phần mềm lập ngân sách chuyên dụng đã được sinh ra để mang đến sự chính xác, nhanh nhẹn và khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp. Một phần mềm lập ngân sách chuyên dụng sẽ giúp các doanh nghiệp áp dụng những biện pháp tốt nhất trong tiến trình lập ngân sách như:

 phần mềm quản lý ngân sách doanh nghiệp

Liên kết ngân sách với các chiến lược hoạt động của công ty

Phần mềm lập ngân sách giúp các doanh nghiệp sắp xếp và phân bổ ngân sách phù hợp với từng mục tiêu của công ty bằng cách cho phép thực thi các quy tắc ngân sách theo từng thời điểm cụ thể. Để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giám sát sự ảnh hưởng của các hoạt động ngân sách đến các mục tiêu tổng thể, các phần mềm gân sách cần phải:

  • Cho phép truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi
  • Lập ra các cảnh báo và gửi chúng đến đúng người có chức trách

Đưa vào các thông tin phi tài chính

Một giải pháp lập ngân sách mạnh mẽ nên đưa vào các thông tin phi tài chính bên cạnh các dữ liệu tài chính. Điều này được thể hiện thông qua khả năng của một phần mềm cho biết một con số phải được coi là thông số tài chính hay phi tài chính

Hợp nhất ngân sách

Phần mềm lập ngân sách chuyên dụng sẽ hợp nhất tất cả những thông số đến từ nhiều nguồn khác nhau vào hệ thống dữ liệu trung tâm. Các nhà quản lý sau đó có thể dễ dàng truy cập mọi thứ họ cần ở một nơi duy nhất

Sửa đổi ngân sách:

Những hệ thống ngân sách tiên tiến nên luôn luôn cho phép trải dài ngân sách trong một khoảng thời gian xác định cũng như sửa đổi ngân sách khi có thay đổi Hơn thế nữa, những thay đổi trên phải được cập nhật nhanh chóng với độ tin cậy cao trên toàn hệ thống.

Tăng cường hợp tác nội bộ

Nỗ lực hợp tác giữa các nhân viên có thể xảy ra nếu như có sự hỗ trợ từ các công cụ và quy trình hợp lí. Phần mềm ngân sách có thể giúp đỡ trong việc

  • Xây dựng cổng giao tiếp trung tâm để huấn luyện người sử dụng hệ thống trong toàn công ty
  • Phân luồng công việc hiệu quả đảm bảo công việc không bị trùng lắp giữa các nhân viên

Tinh giản quá trình lập ngân sách

Với những giải pháp hợp lí, doanh nghiệp có thể hoàn tất quá quá trình lập ngân sách một cách chính xác nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Một giải pháp ngân sách có thể:

  • Xử lí tự động phân bổ ngân sách, ngay cả với những quy trình phức tạp nhất
  • Loại bỏ vấn đề trùng lắp phiên bản, phiên bản trên tay luôn là bảng tính ngân sách mới nhất và chính xác nhất
  • Xử lý tiến trình nộp ngân sách và phê duyệt ngân sách một cách tự động

***

Infor10 Corporate Performance Management (PM10) – Phân hệ Lập Kế Hoạch và Ngân Sách không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng kế hoạch, giảm đáng kể thời gian chu trình lập ngân sách mà còn cho phép họ truy cập dữ liệu chính xác và xuất các báo cáo theo nhu cầu để hỗ trợ phân tích kinh doanh và ra quyết định.

Một phần mêm lập ngân sách hàng đầu nhất giúp doanh nghiệp triển khai hệ thống lập ngân sách tiên tiến nhất dựa trên các phương pháp lập ngân sách tốt nhất. Tìm hiểu thêm ở tài liệu "Làm thế nào để tạo một hệ thống lập ngân sách cao cấp".

 

 

Created on 08/28/12 at 17:11:02

Nhấn vào đây để cập nhật những bài viết mới nhất từ Blog TRG International

 

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách, Quản lý nhân tài

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

RY - profile picture-1

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi