<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Thúc đẩy năng suất với Lập kế hoạch & Điều độ nâng cao (APS)

Đăng bởi Ho Nguyen

Find me on:
vào

Mục tiêu chủ yếu của APS (Advanced Planning and Scheduling - Lập kế hoạch và Điều độ nâng cao) là giúp bạn giao đúng sản phẩm đến tận tay khách hàng đúng thời hạn. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, tính năng này cung cấp các công cụ giúp bạn:

 • Quyết định đúng đắn
 • Lập kế hoạch cung cấp theo phương thức Just-in-time (JIT)
 • Cảnh báo khi gặp vấn đề nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời

Vai trò của lập kế hoạch và điều độ nâng cao 

Một trong những điểm đáng lưu ý nhất của APS là kết nối kế hoạch sản xuất với nhu cầu và sau đó kết nối kế hoạch thu mua với kế hoạch sản xuất. 

APS hoạt động dựa trên: 

 • Hoạch định nhu cầu tốt 
 • Thiết lập một kế hoạch sản xuất đúng lúc, đúng nơi, đúng số lượng đáp ứng nhu cầu 
 • Thiết lập kế hoạch thu mua đúng lúc, đúng nơi, đúng số lượng để đáp ứng kế hoạch sản xuất 

Khi cả ba kế hoạch trên hoạt động hài hòa, bạn sẽ không phải lập yêu cầu cho đến khi thật sự cần bổ sung hàng hóa. Bạn chỉ ra lệnh về số lượng và thời gian mà APS đã hoạch định sẵn. 

Đọc thêm: Dự báo nhu cầu sản xuất - Làm thế nào cho đúng? 

Lập kế hoạch là quá trình cân bằng giữa khả năng cung cấp và nhu cầu bên ngoài. Nhu cầu cho từng địa điểm cụ thể bao gồm: 

 • Đơn đặt hàng của khách hàng 
 • Dự đoán các đơn hàng tương lai
 • Hàng dự phòng 
 • Chuyển đơn hàng đến các địa điểm khác 

Nhà sản xuất đáp ứng các nhu cầu trên dựa vào số lượng sản phẩm chưa được phân phối từ: 

 • Hàng hóa có sẵn trong kho 
 • Các đơn hàng dự kiến giao (đơn hàng còn hoạt động, đơn đặt hàng, đơn chuyển hàng và đơn hàng dự kiến)
 • Đơn hàng dự kiến mới (cần thực hiện, mua hoặc chuyển sản phẩm) 

Cách thức APS kết nối giữa quá trình cung cấp với nhu cầu nhằm: 

 • Hoạch định từng đơn hàng độc lập 
 • Tối đa 3 chặng kế hoạch cho mỗi đơn hàng 
 • Thiết lập đơn hàng dự kiến mới khi không có nguồn cung cấp 

Sơ lược cách thức hoạt động 

Sự ràng buộc về nguyên vật liệu tại ba chặng khác nhau. Biểu đồ bên dưới hiển thị các ca là việc với 3 nguyên liệu. Vùng tối màu chỉ thời gian nghỉ. 

 Gia tăng năng suất với tính năng Lập kế hoạch & Điều độ nâng cao (APS)

Một đơn đặt hàng được nhận, thời hạn phải giao vào giữa ngày 3. Mặt hàng yêu cầu ba quy trình (10, 20, 30)  trong định mức nguyên vật liệu BOM với cùng thiết lập và thời gian vận hành. 

Trước tiên, APS sẽ kiểm tra xem có sản phẩm có sẵn trong kho nhưng chưa được phân bổ hoặc từ các đơn đặt hàng hiện tại có khả năng đáp ứng nhu cầu. Nếu APS tìm thấy đủ số lượng, hệ thống sẽ phân bổ chúng và kết thúc việc lên kế hoạch. Nếu không tìm thấy đủ, APS sẽ lên kế hoạch cung cấp để đáp ứng nhu cầu.

Chặng 1: Lập kế hoạch ngược (backward planning)

APS bắt đầu từ thời hạn giao hàng, sau đó xem xét thời gian sản xuất liệu có thể đáp ứng đúng hạn chỉ định trên BOM và thu thập thông tin về nguyên vật liệu cần thiết cho mỗi quy trình. Sau đây là ví dụ cho kế hoạch tại chặng này.

Chặng 2: Lập kế hoạch tiến (forward planning)

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể thu mua được nguyên vật liệu cần thiết cho quy trình 20 cho đến tận tối khuya ngày thứ 2 như biểu đồ bên dưới đã hiển thị?

Gia tăng năng suất với tính năng Lập kế hoạch & Điều độ nâng cao (APS)

Nếu không có đủ nguyên liệu, chúng ta đã thất bại ngay từ chặng đầu tiên. Tuy nhiên, APS có thể lập kế hoạch tiến dựa trên ngày hiện tại nhằm dự đoán khoảng thời gian hàng sẽ được giao để sản xuất và đáp ứng nhu cầu.

Lưu ý rằng chúng ta có thể lấy ngay nguyên liệu cho quy trình 10 và bắt đầu lên kế hoạch ngay lập tức. Khi có đủ nguyên liệu cho quy trình 20 vào cuối ngày thứ 2, APS sẽ lập tức bắt đầu lên kế hoạch nhằm đốc thúc hoàn thành công đoạn vào ngày thứ 3. APS cũng có kế hoạch cho quy trình 30 tự động bắt đầu ngay sau đó và kết thúc vào ngày thứ 3. Giờ đây, APS đã lên một kế hoạch và ngày giờ dự kiến khá khả thi.

Lưu ý rằng APS không lập kế hoạch cho một số lượng hoặc thời gian chính xác mà đơn giản chỉ dựa trên thời gian và nguyên vật liệu sẵn có.

Chặng 3: Lập kế hoạch ngược

Mục đích của kế hoạch ở chặng 2 là nhằm dự tính thời gian giao hàng khả thi. APS được xây dựng để thực hiện các nguyên tắc tinh gọn, hệ thống tìm cách tận dụng tài nguyên và vật liệu khi thật sự có nhu cầu. Vì vậy, sau khi lập kế hoạch tiến, APS sẽ thực hiện kế hoạch cuối cùng để thực thi các nguyên tắc JIT dựa trên mức độ ưu tiên đơn hàng. APS sẽ luôn dự tính trước ngày giao hàng thông qua phương thức lập kế hoạch ngược tinh gọn. Trong ví dụ của chúng tôi, APS sẽ loại bỏ sự vấn đề trong quy trình 10 như sau.

Gia tăng năng suất với tính năng Lập kế hoạch & Điều độ nâng cao (APS)

Đăng ký nhận TRG Newsletter để liên tục cập nhật thêm các báo cáo và phân tích chuyên sâu dành riêng cho ngành sản xuất.

Đăng ký nhận TRG Newsletter

Chủ đề: ERP

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

rick yvanovich resized 174

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi