<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Thẻ điểm cân bằng và quản trị chiến lược

Đăng bởi Thai Pham vào

Để xóa bỏ khoảng cách giữa chiến lược và thực thi, điều quan trọng là các doanh nghiệp xử lý tốt bốn vấn đề: làm rõ mục tiêu doanh nghiệp, liên kết quy trình kinh doanh, đo lường và kiểm soát, thống nhất và giao tiếp. Thẻ điểm cân bằng (the Balanced Scorecard), được xây dựng bởi Robert Kaplan và David Norton, đã nổi lên như một công cụ quản trị chiến lược mạnh mẽ vì nó làm cho chiến lược trở thành "công việc hàng ngày của tất cả mọi người".

Nó là một nền tảng để:

  • Truyền đạt chiến lược doanh nghiệp để mọi người hiểu được các mục tiêu kinh doanh và vai trò của họ trong việc đạt được chúng.
  • Sắp xếp nguồn lực để tập trung vào các yếu tố chính của chiến lược kinh doanh
  • Giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh  bằng cách theo dõi các kết quả có thể đo lường

Phương pháp thẻ điểm cân bằng thường đề cập đến quản lý chiến lược trên bốn khía cạnh:

  • Tài chính-Nhà đầu tư mong muốn giá trị lợi nhuận tài chính gì?
  • Khách hàng- Khách hàng trông đợi điều gì?
  • Quy trình nội bộ-Doanh nghiệp cần làm gì để đem đến những giá trị đó?
  • Học tập và phát triển-Làm thế nào để doanh nghiệp phát triển bền vững?

Mục tiêu kinh doanh của công ty được truyền đạt như một tập hợp các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả được gọi là "bản đồ chiến lược." Các mối liên kết này xác định các  ý tưởng ban đầu ​​(hoặc kế hoạch hành động), phân công trách nhiệm, và xác định các mục tiêu cần được thực hiện để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Nhờ vậy, tất cả nhân viên hiểu được những ưu tiên của họ và cách thức họ ảnh hưởng đến hiệu suất chung của doanh nghiệp.

Theo Gartner, khái niệm về các bản đồ chiến lược—giải thích cho các mối liên kết nguyên nhân-kết quả—thậm chí còn quan trọng hơn bốn khía cạnh  của phương pháp, điều mà doanh nghiệp thường có xu hướng tập trung vào. Các mối liên kết rất quan trọng bởi vì nó giúp doanh nghiệp xác định thước đo nào là quan trọng nhất trong quản trị chiến lược.

quản trị chiến lược

Vấn đề là hầu hết các tổ chức ứng dụng thẻ điểm với các thước đo và thất bại trong việc thiết lập hoặc truyền đạt các mối liên hệ nguyên nhân-kết quả cùng với các nhiệm vụ cần làm ở cấp độ từng cá nhân. Kết quả thường là thẻ điểm trở thành một công cụ không hơn gì báo cáo truyền thống. Mặc dù nhiều doanh nghiệp bỏ qua bản đồ chiến lược vì họ cảm thấy nó quá trừu tượng, các mối liên kết nguyên nhân-kết quả là cái làm cho bản đồ chiến lược trở nên thực tế trong việc để xác định những thước đo chính xác ngay từ đầu.

Trong cuốn sách tiếp theo về thẻ điểm cân bằng, Kaplan và Norton đã đưa ra luận điểm:

   "Các tổ chức cần một hệ thống quản lý mới được thiết kế một cách rõ ràng để quản trị chiến lược, chứ không phải chiến thuật ... Doanh nghiệp ngày nay cần ngôn ngữ để truyền đạt chiến lược cũng như các quy trình và hệ thống giúp họ thực hiện chiến lược và nhận phản hồi về chiến lược của họ. Thành công là khi chiến lược doanh nghiệp trở thành công việc hàng ngày của mọi nhân viên. "

Những hệ thống được triển khai để hỗ trợ thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược phải làm được điều trên: quản lý một cách rõ ràng, truyền đạt và hỗ trợ thực hiện, và nhận thông tin phản hồi về chiến lược kinh doanh ở cả hai cấp độ doanh nghiệp và cấp độ nhân viên.

Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp gắn kết chiến lược với thực thi.

***

Tải về phần thứ ba của tài liệu "Quản trị chiến lược và thẻ điểm cân bằng" và chia sẻ với những người bạn biết.

Tải tài liệu "Addressing strategy management  and the balanced scorecard (phần 3)"

 

Chủ đề: Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Our Editorial Mission

rick yvanovich resized 174

 Rick Yvanovich
 /Founder & CEO/

With TRG International Blogs, it is our mission to be your preferred partner providing solutions that work and we will make sure to guide your business to greatness every day.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Follow Us