<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">
TRG Blog

Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS

Đăng bởi Thai Pham vào

Một trong các bước trong chiến lược triển khai IFRS hiệu quả là đánh giá sự ảnh hưởng của IFRS lên toàn bộ doanh nghiệp. Lập báo cáo và công bố thông tin (vd: các báo cáo tài chính) có thể là những mảng đầu tiên chịu thay đổi lớn.

báo cáo tài chính IFRS

Quá trình chuẩn bị cho các báo cáo tài chính đầu tiên theo IFRS có thể đòi hỏi việc thu thập các thông tin chưa được thu thập dưới nguyên tắc kế toán trước đó. Do vậy, các doanh nghiệp trước hết cần phải xác định sự khác biệt giữa IFRS và những nguyên tắc kế toán trước đó, nhằm đảm bảo tất cả những thông tin cần thiết có thể được thu thập.

Cụ thể, phần đầu bảng cân đối kế toán theo IFRS nên bao gồm sự đối chiếu giữa:

  • Vốn chủ sở hữu theo những nguyên tắc kế toán trước đó với IFRS tại thời điểm áp dụng IRFS và tại thời điểm kết thúc kỳ gần nhất được thể hiện trong các báo cáo tài chính gần nhất theo nguyên tắc kế toán trước đó.
  • Lợi nhuận ròng theo những nguyên tắc kế toán trước đó với IFRS trong kỳ gần nhất được thể hiện trong các báo cáo tài chính gần nhất theo nguyên tắc kế toán trước đó.

Việc điều chỉnh nên cung cấp dữ liệu chi tiết phù hợp, cho phép người sử dụng hiểu rõ những sự điều chỉnh trong bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, cũng như phân biệt những sự thay đổi trong chính sách kế toán bắt nguồn từ việc hoàn thiện các sai sót trong quá trình chuyển đổi.

Một số sự điều chỉnh bao gồm phần đầu bảng cân đối kế toán theo IFRS, sẽ phụ thuộc vào những điều chỉnh khác (ví dụ như thuế hoãn lại và cổ quyền không thể kiểm soát). Do đó, một số cân đối nên được tính toán sau khi những điều chỉnh đó đã được xử lý. Tổng quát, trình tự cho việc điều chỉnh được đề nghị như sau: 

  • Thừa nhận các tài sản và nợ phải trả mà việc công nhận là cần thiết
  • Không thừa nhận những tài sản và nợ phải trả mà việc công nhận bị nghiêm cấm
  • Điều chỉnh giá trị tài sản được công nhận và các khoản phải trả
  • Thừa nhận và tính toán khoản thuế phải trả
  • Thừa nhận và tính toán các cổ quyền không thể kiểm soát
  • Điều chỉnh lợi thế thương mại

Về việc cách thức trình bày, đối với bản báo cáo thu nhập, doanh nghiệp nên chọn lựa phương pháp trình bày chi phí theo chức năng hoặc bản chất của nó. Trong khi các doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng một trong hai cách trên vào việc trình bày báo cáo thu nhập, nhưng nếu chỉ ghi chú phương pháp được lựa chọn cũng được chấp nhận. Việc công bố thông tin bổ sung cho các chi phí theo bản chất là cần thiết nếu việc trình bày theo chức năng được áp dụng.

Ngoài ra, các mục trong bản cân đối (tài sản/khoản phải trả) nên được tách riêng và thể hiện trong mục tài sản hiện có hoặc tài sản lưu động (ngắn hạn/dài hạn).

***

Có rất nhiều việc phải được thực hiện trong quá trình chuyển đổi sang IFRS ngoài việc thực hiện những sửa đổi trong báo cáo tài chính. Đó chính là lý do tại sao có một cách tiếp cận IFRS đúng đắn ngay từ đầu là một lợi thế cạnh tranh. Tìm hiểu thêm ở tài liệu : “Áp dụng IFRS: Thử thách cho một số doanh nghiệp. Đáng để mọi người thực hiện”.

 

 

Click me

Thích những gì bạn vừa đọc? Bấm vào đây để đăng kí theo dõi blog này!

Chủ đề: Phần mềm tài chính kế toán, Phần mềm quản lý tài chính Infor10, Phần mềm Sunsystems, Quản lý tài chính

Sự kiện sắp tới:

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

rick yvanovich resized 174

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi