<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Tầm nhìn nguyên nhân - hệ quả và phần mềm quản lý ngân sách

Đăng bởi Nhi Huynh vào

Doanh nghiệp bạn có kế hoạch. Doanh nghiệp bạn có ngân sách để hỗ trợ kế hoạch đó. Điều duy nhất còn thiếu đó chính là cách thức để có thể dễ dàng xem xét và đánh giá mối quan hệ nguyên nhân và hệ quả giữa tất cả các yếu tố trong bản kế hoạch và  các nguồn tài nguyên hỗ trợ cho những yếu tố đó. Đó thường là điều mà các nhà quản lý cấp cao - những người chịu trách nhiệm quản lý và báo cáo về việc thi hành chiến lược doanh nghiệp, thường than phiền.

Phần mềm quản lý ngân sách

Hãy để chúng tôi xem xét giải pháp lên kế hoạch và lập ngân sách mà các doanh nghiệp nên triển khai hiện nay:

  • Các ứng dụng xử lý văn bản
  • Bảng tính
  • Phần mềm lên kế hoạch và lập ngân sách

Trong các ứng dụng xử lý văn bản, các tài liệu được quản lý và lưu giữ bởi một người dùng duy nhất, không được cập nhật để hỗ trợ quá trình giám sát một cách dễ dàng, và không cung cấp tính năng phân tích và kiểm soát phiên bản. Tương tự, các doanh nghiệp có thể sử dụng bảng tính - công cụ phổ biến để thu thập dữ liệu tài chính, để tạo lập và duy trì các ngân sách của họ.

Mặc dù các bảng tính cập nhật thông tin dễ dàng hơn các tập tin tài liệu và có thể cung cấp khả năng phân tích, chúng thường không thể xử lý mặt định tính của kế hoạch như các mô tả, bình luận, các đánh giá phi tài chính và ảnh hưởng của các mối quan hệ nguyên nhân và hệ quả. Kết quả là những tài liệu trên không cung cấp một cách rõ ràng cách thức làm thế nào hoạt động của người dùng đang tác động đến các kết quả và chiến lược tài chính.

Mặt khác, phần mềm lên kế hoạch và lập ngân sách thường là một phần của hệ thống quản lý hiệu suất, nó giải quyết được tất cả các thiếu sót của các giải pháp lên kế hoạch và lập ngân sách khác. Nhóm phân tích thị trường Gartner dự đoán các doanh nghiệp triển khai giải pháp quản lý hiệu suất hiệu quả nhằm hỗ trợ định hướng thúc đẩy hiệu quả công việc sẽ hoạt động tốt hơn 30% các doanh nghiệp khác trong ngành cho đến năm 2015.

Ứng dụng lên kế hoạch và lập ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Củng cố sự hợp tác bằng việc truy cập qua web và kho lưu trữ dữ liệu trung tâm.
  • Kiểm tra các tình huống giả định
  • Đạt được những mục tiêu tài chính bằng cách tính toán mức ảnh hưởng của các key performance drivers.
  • Tinh gọn các công việc liên quan đến việc lên ngân sách, sử dụng tính tự động hóa và các luồng công việc đã được hướng dẫn.
  • Duy trì  tầm nhìn với những cảnh báo và quy trình giám sát hoạt động doanh nghiệp.
  • Tăng cường sự thống nhất dữ liệu
  • Triển khai nhiều dạng ngân sách và kế hoạch khác nhau như lập ngân sách và kế hoạch từ số không, theo cơ sở dữ liệu lịch sử, và theo phương pháp cuốn chiếu.

***

Duy trì tầm nhìn thông qua quy trình lên kế hoạch và lập ngân sách là rất quan trọng. Nghiên cứu giải pháp lên kế hoạch và lập ngân sách hàng đầu tại tài liệu hoàn chỉnh "6 bước kết nối chiến lược với ngân sách".


 

Click me

 

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách, Quản lý nhân tài

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

RY - profile picture-1

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi