<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Những đặc tính phải có của thông tin kế toán khách sạn

Đăng bởi Nhi Huynh vào

Trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay, kế toán không chỉ dừng lại ở việc xử lý các con số. Kế toán là làm thế nào các dữ liệu thu được có thể đóng góp vào quy trình đưa ra quyết định, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng. Tương tự đối với kế toán cho khách sạn.

kế toán khách sạn

Do đó, các chuẩn mực trong hệ thống quản lý tài chính khách sạn là các chuẩn mực giúp tạo ra thông tin tài chính hữu ích đảm bảo những yếu tố: liên quan, tin cậy, so sánh được và nhất quán.

Thông tin kế toán phải liên quan để có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình đưa ra quyết định. Thông tin liên quan phải có giá trị dự đoán hoặc giá trị phản hồi hoặc cả hai:

  • Giá trị dự đoán hỗ trợ người dùng dự báo các sự kiện trong tương lai
  • Giá trị phản hồi xác nhận hoặc sửa chữa những mục tiêu đặt ra trước đó

Ngoài ra, thông tin kế toán chỉ chính xác khi được cập nhật đúng lúc. Nói cách khác, nó phải có sẵn nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định, trước khi mất đi khả năng tạo ra sự khác biệt mang yếu tố cạnh tranh.

Độ tin cậy của thông tin nghĩa là thông tin không bị lỗi hoặc sai lệch. Thông tin phải đảm bảo:

  • Có tính kiểm chứng: các kế toán phải có khả năng chứng minh thông tin không bị lỗi hoặc sai lệch.
  • Thực tế: sự trình bày trung thực về những thông tin đưa ra
  • Trung lập: thông tin không được tạo ra vì lợi ích của một nhóm người sử dụng.

Tính so sánh cho ra kết quả khi các khách sạn khác nhau sử dụng chung các nguyên tắc kế toán. Từ đó, thông tin kế toán về một khách sạn có thể so sánh được với thông tin kế toán của các khách sạn khác.

Tính nhất quán là khi khách sạn sử dụng cùng một nguyên tắc kế toán và phương pháp qua các năm. Khi thông tin tài chính được báo cáo một cách nhất quán, nó cho phép người dùng có được những phân tích xu hướng có ý nghĩa. Nếu phương pháp kế toán thay đổi, các nhà quản lý nên:

  • Căn chỉnh sự thay đổi
  • Thông báo sự thay đổi

Làm thế nào các khách sạn có thể đảm bảo rằng thông tin kế toán của họ có những đặc tính trên?

Phần mềm kế toán hiệu quả cho khách sạn là một giải pháp.

Với công nghệ, dữ liệu tài chính sẽ được thu thập và báo cáo bằng cách sử dụng cơ cấu được xác định trước, do đó có thể cải thiện được tính nhất quántính so sánh. Hơn nữa, phần mềm kế toán khách sạn có thể tạo ra vết kiểm tra (chuỗi kiểm toán) và hỗ trợ tuân thủ các quy định trong ngành, nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Cuối cùng, dữ liệu mang cái nhìn sâu sắc và toàn diện có thể được tạo ra và cung cấp cho các nhà hoạch định một cách nhanh chóng. Các nhà quản lý đồng thời cũng được cảnh báo nếu những vấn đề khẩn cấp xảy ra, do đó tính liên quan của thông tin sẽ luôn được duy trì.

***

Tìm hiểu về giải pháp kế toán đặc biệt cho khách sạn ngay bây giờ

 

Click me

 

Chủ đề: Phần mềm tài chính kế toán, Phần mềm quản lý tài chính Infor10, Phần mềm Sunsystems, Quản lý tài chính

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

RY - profile picture-1

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi