<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Tại sao cần đến một phần mềm hợp nhất chuyên dụng

Đăng bởi Cuong Nguyen vào

Vào năm 2010, Aberdeen Group đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy cấp độ phổ biến của công cụ hợp nhất/báo cáo chuyên dụng và công cụ hợp nhất/báo cáo có sẵn trong hệ thống ERP trong các doanh nghiệp hàng đầu, trung bình và chậm phát triển. Kết quả cho thấy rằng phần mềm báo cáo tài chính và hợp nhất độc lập hay chuyên dụng (71%) được ưu chuộng hơn so với các tính năng hợp nhất trong các ứng dụng của ERP (37%) ở những doanh nghiệp lớn.

 Phần mềm hợp nhất

Gần đây hơn, Ventana Research (2012) kết luận rằng, trung bình, các doanh nghiệp sử dụng phần mềm hợp nhất thay vì bảng tính đã tiết kiệm được ít nhất một ngày trong quá trình đóng sổ hàng tháng hoặc quý, và những doanh nghiệp sử dụng phần mềm hợp nhất đã đóng sổ nhanh hơn 7% so với những doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP.

Các giải pháp báo cáo tài chính hợp nhất chuyên dụng mang lại rất nhiều lợi ích mà các doanh nghiệp nên nghiêm túc xem xét. Tuy nhiên, thế nào là một giải pháp lý tưởng? Một giải pháp lý tưởng phải:

Đảm bảo được tính toàn vẹn của dữ liệu

Tính toàn vẹn của dữ liệu được đánh giá bởi độ chính xác và tính thống nhất của dữ liệu. Công cụ phải có thể tự động tải, hợp nhất và xác nhận dữ liệu từ nhiều đơn vị vào trung tâm dữ liệu an toàn, nơi tạo ra một phiên bản dữ liệu đồng bộ duy nhất. Tất cả những thay đổi diễn ra sẽ được nhân rộng trên toàn hệ thống nhằm cắt giảm những phân tích chênh lệch không cần thiết.

 Hơn nữa, một giải phái hợp nhất tài chính nên có những công thức sẵn có để có thể xử lý các chuyển đổi tiền tệ, tỷ lệ sở hữu v...v… một cách hiệu quả.

Hỗ trợ việc tuân thủ

Phần mềm đóng sổ nên hỗ trợ giảm bớt những áp lực tuân thủ từ bên ngoài hơn là phức tạp hóa mọi việc. Các doanh nghiệp cần có khả năng điều chỉnh dữ liệu cho các vấn đề hợp nhất và các yêu cầu báo cáo, cả nội bộ lẫn bên ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần có khả năng theo dõi tất cả những thay đổi với tính năng dấu vết kiểm toán.

Hơn nữa, ứng dụng đóng sổ nên tự động xử lý lãi lỗ do chênh lệch tỷ giá và loại bỏ các sự điều chỉnh trong quy trình hợp nhất như là lợi ích cổ đông thiểu số, liên doanh, sự loại bỏ và phân bổ giữa các công ty con.

 

Cung cấp cái nhìn sâu sắc

Đ Đây là thế mạnh chủ yếu mà phần mềm hợp nhất chuyên dụng có thể mang lại so với hệ thống ERP. Do đó, phần mềm đóng sổ cần có khả năng tạo lập các báo cáo tiêu chuẩn cũng như ngoại lệ và các phân tích tương tác.

Hơn nữa, các doanh nghiệp cần có khả năng xem xét dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau (như đồ thị, biểu đồ) cũng như dưới nhiều khía cạnh khác nhau (như khu vực, dòng sản phẩm) để có được những phân tích tối ưu. Bằng cách có được một cái nhìn tổng thể về những dữ liệu và nhật ký tài chính bị ảnh hưởng, các nhà quản lý có thể xác định được hướng đi hợp nhất hiệu quả nhất để kết hợp các dữ liệu được sửa đổi.

***

Có được một phần mềm đúng đắn là một trong những yếu tố chính để có thể đóng sổ nhanh hơn, thực hiện tốt một quy trình được thiết kế hoàn hảo cũng như việc quản lý dữ liệu hiệu quả. Tìm hiểu kỹ hơn tài liệu “Hợp nhất tài chính: Xây dựng bước tiến cho vận hành doanh nghiệp hiệu quả” để hiểu rõ thêm về các giải pháp hàng đầu.

Click me

 

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

RY - profile picture-1

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi