<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

6 tiêu chí của một bài Đánh Giá Trước Tuyển Dụng hiệu quả

Đăng bởi Khoa Tran vào

Làm thế nào để bạn – với vai trò quản lý nhân sự, xác định một bài đánh giá trước tuyển dụng chất lượng? Ngày nay, vai trò của việc đánh giá trước tuyển dụng đang dần trở nên quan trọng hơn. Thực hiện đánh giá trước tuyển dụng sẽ xác định sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng, đồng thời cung cấp những dự đoán về hiệu suất làm việc của nhân viên trong tương lai.

Tuy vậy, để lựa chọn một bài đánh giá phù hợp và thiết thực không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, bởi vì tính ứng dụng của một bài đánh giá trước tuyển dụng ngày nay đã thay đổi đáng kể. Do đó, điều quan trọng đối với nhà quản lý nhân sự đó là hiểu rõ các đặc điểm nào của một bài đánh giá trước tuyển dụng sẽ góp phần tăng giá trị cho doanh nghiệp, bên cạnh nhiệm vụ tuyển dụng hiệu quả vốn có.

Đọc thêm: Tự động hóa tuyển dụng: bước đi tất yếu trong chiến lược nhân sự

6 Tiêu Chí Của Một Bài Đánh Giá Trước Tuyển Dụng Hiệu Quả

1. PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP

Một bài đánh giá tuyển dụng hiệu quả phải cung cấp các thông tin thực tế hỗ trợ lập kế hoạch về đào tạo, phát triển và định hướng với mục tiêu đạt thành công cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

2. HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HOÀN THIỆN

Bài đánh giá tuyển dụng phù hợp phải đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng đa dạng. Kết quả đánh giá phải dự đoán được mức độ gắn kết của nhân viên và cung cấp các thông tin thiết yếu cho sự phát triển của họ.

Đọc thêm: Chọn đúng người cho đúng vị trí với giải pháp Phù hợp Công việc

3. QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Trải nghiệm của ứng viên có thể tạo tác động tích cực hoặc tiêu cực lên chính doanh nghiệp của bạn. Do đó, bài đánh giá tuyển dụng cần phải có khả năng hỗ trợ quảng bá và lan truyền thương hiệu nhà tuyển dụng của doanh nghiệp.

4. KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ THIẾT THỰC

Những thông tin và kết quả từ bài đánh giá cần phải thiết thực và hữu ích đối với bộ phận nhân sự. Bên cạnh quyết định tuyển dụng, kết quả thu được còn có thể hỗ trợ, đề xuất và lập kế hoạch phát triển cho những nhân viên mới này.

Đọc thêm: Tự động hóa tuyển dụng: bước đi tất yếu trong chiến lược nhân sự

5. GIẢM THIỂU RỦI RO TUYỂN DỤNG

Một bài đánh giá hiệu quả với khả năng dự đoán hiệu suất làm việc của ứng viên sẽ giảm thiểu rủi ro về kết quả tuyển dụng. Quy trình đánh giá nên được tiến hành một cách khách quan để giảm thiểu nguy cơ tuyển dụng không công bằng.

6. ỨNG DỤNG LINH HOẠT

Bài đánh giá trước tuyển dụng phải phù hợp với mục tiêu phát triển của cả doanh nghiệp cũng như của cá nhân. Đối với môi trường doanh nghiệp đa quốc gia, bài đánh giá cần hỗ trợ tùy chỉnh dễ dàng để đảm bảo sự nhất quán khi tuyển dụng ở nhiều địa điểm khác nhau.

New Call-to-action

Chủ đề: Talent Management, Quản lý nhân tài

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

rick yvanovich resized 174

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi