<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Vì sao doanh nghiệp nên áp dụng Dự Toán Ngân Sách dựa trên Đầu Tư

Đăng bởi Thai Pham vào

Một quy trình dự toán ngân sách hiệu quả đòi hỏi các quản lý phải dự đoán những khoản chi phí của họ nhưng tất cả các chi phí đó phải được gắn với những sản phẩm và dịch vụ mà bộ phận của họ "cung cấp" cho các phòng ban khác trong doanh nghiệp hoặc cho khách hàng bên ngoài.

Khái niệm này được gọi là " dự toán ngân sách dựa trên hoạt động" (activity-based budgeting). Các dự toán ngân sách của từng bộ phận được đệ trình dưới dạng một danh sách các sản phẩm và dịch vụ, cùng với toàn bộ chi phí của từng bộ phận trong doanh nghiệp. "Toàn bộ chi phí" không chỉ bao gồm các khoản chi phí trực tiếp mà còn bao gồm tất cả các khoản chi phí gián tiếp được phân bổ cho bộ phận đó. Nhờ vậy doanh nghiệp có thể so sánh với giá thuê bên ngoài.

Đọc thêm: Giá trị thật của dự toán ngân sách doanh nghiệp

Dự toán ngân sách dựa trên đầu tư là gì? 

Đề xuất dự toán ngân sách tất nhiên cần minh bạch và phải qua kiểm toán để đảm bảo rằng không có "phần dư" đáng ngờ nào được thêm vào. Nhưng nếu các số dư được phát hiện trong quá trình giám sát trước khi có quyết định về dự toán ngân sách, thì đây đơn giản là vấn đề về xác thực dữ liệu cho mô hình chi phí.

Sau đó, quá trình quyết định dự toán ngân sách có thể tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ nội bộ mà doanh nghiệp muốn mua. Những buổi thảo luận thẳng thắn và nghiêm túc về chi phí kinh doanh và lợi tức đầu tư (ROI) của các dự toán ngân sách sẽ giúp loại bỏ cảm tính, chính trị và các yêu cầu không thiết thực, ví dụ như “làm nhiều hơn với chi phí ít hơn”.

Các quyết định dự toán ngân sách trở thành quyết định đầu tư, từ đó có thuật ngữ "Dự toán ngân sách dựa trên đầu tư".

Đọc thêm: Vấn đề và giải pháp giúp lập ngân sách hiệu quả hơn (phần 1)

Hơn nữa, dữ liệu về ngân sách cũng được dùng để định giá các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ. Các mức giá có thể được sử dụng để đánh giá các dự án mới trong năm, đồng thời là nền tảng tốt nhất để so sánh các giao dịch thuê ngoài. Và tất nhiên, chúng là nền tảng cho các quy trình quản trị như quản lý nhu cầu và cách tính phí nội bộ (chargeback).

Dự Toán Ngân Sách Dựa Trên Đầu Tư

Các lợi ích của dự toán ngân sách dựa trên đầu tư

Tại sao việc lập kế hoạch ngân sách căn cứ trên toàn bộ chi phí sản phẩm và dịch vụ của mọi bộ phận trong một doanh nghiệp lại quan trọng? Sau đây là 10 lợi ích khi áp dụng Dự toán ngân sách dựa trên đầu tư.

1. Tiết kiệm bằng cách dự toán luôn cả phần có thể cắt giảm - không chỉ các chi phí gián tiếp của một bộ phận, mà còn bao gồm các dịch vụ mà một phòng ban mua từ một bộ phận khác.

2. Đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ đã chọn được phân phối đúng hạn thông qua việc cung cấp ngân sách cho tất cả các tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

3. Nâng cao giá trị cổ đông bằng cách tối ưu hóa các quyết định phân bổ nguồn lực dựa trên mức ROI.
Cải thiện liên kết chiến lược toàn doanh nghiệp.

4. Tăng cường tính linh hoạt của doanh nghiệp và rút ngắn thời gian phản hồi.

5. Định giá với thông tin rõ ràng về toàn bộ chi phí.

6. Tính toán chính xác lợi nhuận theo từng đơn vị kinh doanh.

7. Dành ra một khoản ngân sách nhằm phục vụ cho việc đào tạo, đổi mới, cải tiến quy trình, quan hệ khách hàng và cơ sở hạ tầng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

8. Tăng cường tinh thần cộng tác trong công ty bằng cách cung cấp ngân sách cho các dự án toàn doanh nghiệp.

9. Xây dựng văn hóa tập trung vào doanh nghiệp và khách hàng.

Đọc thêm: Lập kế hoạch và dự toán ngân sách để đi đến thành công

Dự Toán Ngân Sách Dựa Trên Đầu Tư

Triển khai ngân sách dựa trên đầu tư

Nhiệm vụ của các Giám đốc Tài chính không chỉ có cắt giảm ngân sách. Một quá trình dự toán ngân sách dựa trên đầu giúp tư loại bỏ cách tính ngân sách truyền thống, thay vào đó là quá trình kinh doanh dựa trên thực tế, bền vững, và liên tục nâng cao giá trị cho cổ đông.

Các quản lý điều hành quan tâm đến Dự Toán Ngân Sách Dựa Trên Đầu Tư có thể tìm thấy mọi thông tin về cách thức tạo một bản Dự Toán Ngân Sách liệt kê toàn bộ chi phí các sản phẩm và dịch vụ của từng bộ phận qua Mô Hình Kỳ Hạn Phí Toàn Phần (Full-cost Maturity Model - FMM). Mô hình định nghĩa các phép tính để tính toán chi phí các sản phẩm và dịch vụ, và mở ra hướng phát triển lý tưởng thông qua năm cấp độ hạn kỳ của doanh nghiệp.

Đọc thêm: Infor dEPM giúp lập dự toán ngân sách hiệu quả hơn như thế nào?

Bằng cách thực hiện Dự Toán Ngân Sách Dựa Trên Đầu Tư, các CFO có thể tác động đến trách nhiệm lãnh đạo, chiến lược doanh nghiệp và giá trị cổ đông.

Tìm hiểu các bước trong "Làm thế nào để tạo ra một hệ thống ngân sách cao cấp" ngay bây giờ! Hoặc yêu cầu một buổi demo hoàn toàn miễn phí ngay hôm nay!

New Call-to-action

Chủ đề: Quản lý tài chính

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

rick yvanovich resized 174

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi