<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Bài viết mới nhất

Những thách thức trong quá trình lập kế hoạch doanh nghiệp ngày nay

Đăng bởi Linh Dao vào

Trong bối cảnh quản trị kinh doanh hiện tại, vai trò của Giám đốc Tài chính đang ngày càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ sở hữu và quản lý dữ liệu tài chính mà còn nắm thông tin chủ chốt trong quản trị hoạt động. Giám đốc tài chính có tiếng nói trong quy trình tài chính, như lên kế hoạch, lập ngân sách, dự báo và hợp nhất, vốn liên kết với nhau để tổng hợp thông tin đầy đủ nhất cho quá trình ra quyết định chiến lược.

Bộ phận tài chính vẫn đóng vai trò chính trong quá trình lên kế hoạch. Bởi vì doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều áp lực để cải tiến kế hoạch doanh nghiệp, việc những nhân viên tài chính sử dụng một giải phải pháp lên kế hoạch hiệu quả và linh hoạt để hỗ trợ cho họ trong lĩnh vực này là cần thiết. Một vài áp lực mà doanh nghiệp thường phải đối mặt bao gồm:

 • Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, ví dụ như Đạo luật Sarbanes-Oxley hoặc Tiêu chuẩn Kế toán quốc tế, mà ngày càng đòi hỏi cao về tính minh bạch và đúng lúc
 • Nhu cầu ngày càng tăng trong nội bộ doanh nghiệp về thông tin chi tiết
 • Những vấn đề hòa hợp giữa quản lý và quy trình kế toán do luật pháp quy định
 • Sự không linh hoạt trong quá trình lên kế hoạch gây cản trở tới việc tích hợp thay đổi của toàn bộ doanh nghiệp theo một cách dễ dàng, chính xác và đúng lúc
 • Nhu cầu gia tăng Chỉ số hoàn vốn đầu tư trong ERP và các hệ thống kế toán tương tự
 • Nhu cầu quản lý và điều khiển tốt hơn việc kinh doanh, đặc biệt là trong môi trường khủng hoảng kinh tế và gia tăng cạnh tranh toàn cầu
Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách, Quản lý nhân tài

Tầm nhìn nguyên nhân - hệ quả và phần mềm quản lý ngân sách

Đăng bởi Nhi Huynh vào

Doanh nghiệp bạn có kế hoạch. Doanh nghiệp bạn có ngân sách để hỗ trợ kế hoạch đó. Điều duy nhất còn thiếu đó chính là cách thức để có thể dễ dàng xem xét và đánh giá mối quan hệ nguyên nhân và hệ quả giữa tất cả các yếu tố trong bản kế hoạch và  các nguồn tài nguyên hỗ trợ cho những yếu tố đó. Đó thường là điều mà các nhà quản lý cấp cao - những người chịu trách nhiệm quản lý và báo cáo về việc thi hành chiến lược doanh nghiệp, thường than phiền.

Hãy để chúng tôi xem xét giải pháp lên kế hoạch và lập ngân sách mà các doanh nghiệp nên triển khai hiện nay:

 • Các ứng dụng xử lý văn bản
 • Bảng tính
 • Phần mềm lên kế hoạch và lập ngân sách
Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách, Quản lý nhân tài

Tìm kiếm điều gì ở phần mềm quản lý ngân sách doanh nghiệp

Đăng bởi Linh Dao vào

Khi nói đến việc lập ngân sách, phương pháp truyền thống thường được các doanh nghiệp sử dụng là những phần mềm bảng tính như Microsoft Excel. Tuy nhiên, trong tình hình kinh doanh không ngừng biến đổi, các phần mềm bảng tính đã chứng minh rằng nó không đủ khả năng để xử lý tiến trình lập ngân sách cho doanh nghiệp. Do đó, các phần mềm lập ngân sách chuyên dụng đã được sinh ra để mang đến sự chính xác, nhanh nhẹn và khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp. Một phần mềm lập ngân sách chuyên dụng sẽ giúp các doanh nghiệp áp dụng những biện pháp tốt nhất trong tiến trình lập ngân sách như:

 

Liên kết ngân sách với các chiến lược hoạt động của công ty

Phần mềm lập ngân sách giúp các doanh nghiệp sắp xếp và phân bổ ngân sách phù hợp với từng mục tiêu của công ty bằng cách cho phép thực thi các quy tắc ngân sách theo từng thời điểm cụ thể. Để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giám sát sự ảnh hưởng của các hoạt động ngân sách đến các mục tiêu tổng thể, các phần mềm gân sách cần phải:

 • Cho phép truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi
 • Lập ra các cảnh báo và gửi chúng đến đúng người có chức trách
Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách

Tìm kiếm điều gì ở phần mềm quản lý ngân sách doanh nghiệp

Đăng bởi Linh Dao vào

Khi nói đến việc lập ngân sách, phương pháp truyền thống thường được các doanh nghiệp sử dụng là những phần mềm bảng tính như Microsoft Excel. Tuy nhiên, trong tình hình kinh doanh không ngừng biến đổi, các phần mềm bảng tính đã chứng minh rằng nó không đủ khả năng để xử lý tiến trình lập ngân sách cho doanh nghiệp. Do đó, các phần mềm lập ngân sách chuyên dụng đã được sinh ra để mang đến sự chính xác, nhanh nhẹn và khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp. Một phần mềm lập ngân sách chuyên dụng sẽ giúp các doanh nghiệp áp dụng những biện pháp tốt nhất trong tiến trình lập ngân sách như:

 

Liên kết ngân sách với các chiến lược hoạt động của công ty

Phần mềm lập ngân sách giúp các doanh nghiệp sắp xếp và phân bổ ngân sách phù hợp với từng mục tiêu của công ty bằng cách cho phép thực thi các quy tắc ngân sách theo từng thời điểm cụ thể. Để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giám sát sự ảnh hưởng của các hoạt động ngân sách đến các mục tiêu tổng thể, các phần mềm gân sách cần phải:

 • Cho phép truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi
 • Lập ra các cảnh báo và gửi chúng đến đúng người có chức trách
Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách, Quản lý nhân tài

Tại sao cần đến một phần mềm hợp nhất chuyên dụng

Đăng bởi Cuong Nguyen vào

Vào năm 2010, Aberdeen Group đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy cấp độ phổ biến của công cụ hợp nhất/báo cáo chuyên dụng và công cụ hợp nhất/báo cáo có sẵn trong hệ thống ERP trong các doanh nghiệp hàng đầu, trung bình và chậm phát triển. Kết quả cho thấy rằng phần mềm báo cáo tài chính và hợp nhất độc lập hay chuyên dụng (71%) được ưu chuộng hơn so với các tính năng hợp nhất trong các ứng dụng của ERP (37%) ở những doanh nghiệp lớn.

 

Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp

Khi nào doanh nghiệp cần phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính chuyên dụng?

Đăng bởi Thai Pham vào

Hãng tư vấn Aberdeen Group đã tiến hành một nghiên cứu so sánh mức độ phổ biến của ứng dụng hợp nhất báo cáo tài chính chuyên dụng và  ứng dụng hợp nhất báo cáo tài chính có sẵn trong hệ thống ERP trong các doanh nghiệp hàng đầu, trung bình và chậm phát triển.

Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp

Các phương pháp lập ngân sách tốt nhất

Đăng bởi Nhi Huynh vào

Với nhiều nhà tư tưởng cấp tiến, những tồn đọng của việc lập ngân sách theo phương pháp truyền thống đã làm cho tiến trình này trở nên rất nhập nhằng. Tuy nhiên, trên thực tế, lập ngân sách theo phương pháp truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Do đó, để trung hòa các cuộc tranh luận về lập ngân sách theo phương pháp truyền thống, các doanh nghiệp nên có những hành động để cải thiện quy trình lập ngân sách.

1. Gắn kết lập ngân sách với chiến lược

Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách

Ưu và nhược điểm của các công cụ hợp nhất báo cáo tài chính

Đăng bởi Thai Pham vào

Tùy thuộc vào tình hình và chiến lược kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ tiếp cận quy trình hợp nhất báo cáo tài chính theo những cách khác nhau. Điều quan trọng là các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ được sự lựa chọn của họ, từ đó có thể tiến hành việc đóng sổ một cách hiệu quả. Sau đây là các công cụ chính và ưu - nhược điểm của chúng. 

Xem tiếp…
1 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Quản lý nhân tài

Lập ngân sách truyền thống: 3 thế mạnh và 4 điểm yếu

Đăng bởi Thai Pham vào

Những người ủng hộ nhiệt tình cho sự mở rộng việc lập ngân sách đã đưa ra một số hạn chế của phương pháp lập ngân sách truyền thống. Bốn điểm yếu chính bao gồm:

Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp, Lên kế hoạch và lập ngân sách

Các rào cản cho một quy trình hợp nhất báo cáo tài chính hiệu quả

Đăng bởi Thai Pham vào

Theo một nghiên cứu thì phần lớn các doanh nghiệp (83%) đồng ý rằng khả năng khoá sổ nhanh chóng là quan trọng hoặc rất quan trọng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngày nay mất nhiều thời gian hơn trong việc khoá sổ so với 5 năm về trước. Những áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp đang ngăn cản họ khoá sổ một cách hiệu quả.

Xem tiếp…
0 Bình luận Xem / Viết bình luận

Chủ đề: Phần mềm Infor10 CPM, Hợp nhất tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý hoạt động doanh nghiệp

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

RY - profile picture-1

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi