<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=53pUm1a4KM+2vg" style="display:none" height="1" width="1" alt="">

Tổng quan về các mô-đun cốt lõi của giải pháp Infor SunSystems Cloud

Đăng bởi Rick Yvanovich

Find me on:
vào

Infor SunSystems Cloud tích hợp hai tính năng cốt lõi: quản lý tài chính (Financials) và xử lý đơn hàng (Order Fulfilment). Tính năng quản lý tài chính bao gồm các mô-đun chính như sổ cái, tài sản cố định và phân bổ chi phí. Tính năng xử lý đơn hàng cung cấp các mô-đun như quản lý đơn đặt hàng, quản lý thu mua, quản lý hàng tồn kho và chi phí.

Những tính năng này có gì đặc biệt? Điều gì đã khiến Infor SunSystems trở thành một trong những giải pháp quản lý tài chính được ưa chuộng và tin cậy bởi các doanh nghiệp trên thế giới? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết hôm nay.

Đọc thêm: 7 điều cần biết về phiên bản Infor SunSystems Cloud mới (SunSystems 7)

Tổng quan về các mô-đun cốt lõi của giải pháp Infor SunSystems Cloud

Nội dung

Tổng quan về các mô-đun cốt lõi của SunSystems Cloud

I. Tính năng quản lý tài chính Infor SunSystems Financials

II. Tính năng xử lý đơn hàng Infor SunSystems Order Fulfilment

III. Công cụ báo cáo của Infor SunSystems

Tổng quan về các mô-đun cốt lõi của SunSystems Cloud

I. Tính năng quản lý tài chính Infor SunSystems Financials

1. Infor SunSystems Accounting - Kế toán

Infor SunSystems Cloud sử dụng sổ cái hợp nhất để lưu trữ tất cả các giao dịch tài chính trong một bộ dữ liệu tích hợp duy nhất cho phép người dùng nhanh chóng truy cập thông tin và giữ cho số liệu của số sách luôn cân bằng.

SunSystems Cloud cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ cho phép bạn tinh chuẩn cách thức quản lý các giao dịch tài chính của mình.

Có tính năng điển hình của mô-đun kế toán của giải pháp Infor SunSystems Cloud bao gồm:

  • Quản lý đa công ty: SunSystems hỗ trợ doanh nghiệp tối hóa quy trình quản lý kế toán cho cả công ty mẹ và chi nhánh, cho phép các công ty con thiết lập và sử dụng các quy định tiền tệ, biểu đồ tài khoản và quy tắc kinh doanh tách biệt. Doanh nghiệp có thể gộp nhiều chi nhánh vào một business unit duy nhất để dễ quản lý hơn.
  • Đa tiền tệ: SunSystems Cloud cho phép thiết lập tối đa bốn mệnh giá tiền tệ khác nhau: dùng cho giao dịch, mệnh giá cơ sở, dùng cho báo cáo và mệnh giá phụ có thể thay đổi theo từng dòng để giải quyết từng yêu cầu cụ thể (ví dụ dùng để áp dụng cho tỷ giá tiền tại một chi nhánh bất kỳ hoặc theo dõi dòng tiền của nhà tài trợ).
  • Nghiệp vụ thông minh (smart transaction) để thuận tiện cho việc báo cáo tại địa phương: Smart transaction cho phép người dùng tùy chỉnh dữ liệu giao dịch theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và nhu cầu báo cáo. Tính năng này được tích hợp sẵn trong kiến trúc sổ cái gộp của SunSystems mà không phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài.
  • Đa tầng thuế (multi-tax): Khả năng tính thuế của SunSystems Cloud đơn giản nhưng linh hoạt, giải quyết hầu hết các yêu cầu về thuế. SunSystems Cloud còn có thể tích hợp với các nền tảng thuế phổ biến và cung cấp khả năng duy trì tự động các quy định và mức thuế suất.
  • Biểu đồ tài khoản (chart of accounts) song song: Một doanh nghiệp có thể quản lý cùng lúc nhiều biểu đồ tài khoản nhằm phục vụ cho nhiều yêu cầu báo cáo đa dạng.
  • Sổ sách song song cho các phương pháp kế toán khác nhau: Ngoài các giao dịch kế toán thực tế, SunSystems Cloud còn cung cấp thêm 10 sổ kế toán riêng biệt, phục vụ cho các nhu cầu như ghi nhận ngân sách, cam kết giao dịch và điều chỉnh tùy theo các phương pháp kế toán khác nhau.

Trở về đầu trang

Tải trọng bộ tài liệu 7-in-1 về Infor SunSystems Cloud

2. Infor SunSystems Fixed Asset – Quản lý tài sản cố định

Infor SunSystems Cloud Fixed Asset Register (sổ đăng kí tài sản cố định) hoàn toàn có thể được tích hợp với các mô-đun Kế toán và Mua hàng của SunSystems Cloud để tinh chuẩn quy trình xử lý tài chính sao cho hợp lý, cho phép bạn liên kết thông tin tài sản với các giao dịch mua hàng.

Điều này có nghĩa là khi bạn nhập các giao dịch ghi nhận việc thu mua hoặc thanh lý tài sản, Sunsystems Cloud sẽ tự động cập nhật giá trị và số lượng tài sản tương ứng, tính ký quỹ, tạo và đăng giao dịch khấu hao vào tài khoản P&L và Bảng cân đối Kế toán liên quan trong sổ cái chung.

Khả năng đa tiền tệ cũng cho phép bạn ghi nhận các giao dịch thanh toán, giá thành, khấu hao và ước lượng bằng bất kỳ ngoại tệ nào đã chọn. Bạn có thể quản lý thông tin ký quỹ của từng tài sản bằng bốn loại giá trị ngoại tệ khác nhau: cơ sở, giao dịch, cơ sở/báo cáo thứ hai và giá trị ngoại tệ thứ tư.

Trở về đầu trang

3. Infor SunSystems Corporate Allocations – Phân bổ chi phí doanh nghiệp

Corporate Allocations là một công cụ hữu ích và đa năng, cho phép bạn tạo các giao dịch sổ cái mới từ những thông tin có sẵn, phân chia hoặc chuyển chi phí và các giao dịch khác theo các tiêu chí được xác định từ trước, từ đó tự động hóa quy trình phân bổ hoặc lặp lại quy trình theo yêu cầu cụ thể.

Bạn có thể sử dụng tính năng Corporate Allocations để phân bổ chi phí đến các chi nhánh, cập nhật các giao dịch liên công ty, lập ngân sách dựa trên số liệu thực tế, tính lãi suất và số dư tài khoản.

Tính năng phân này còn có thể được dùng để tự động tạo lãi suất và khoản vay. Ví dụ: bạn có thể tính lãi đối với các khoản vay cho nhân viên.

Đọc thêm: Tự động hóa phân bổ quỹ với phân hệ Corporate Allocations và công cụ Q&A trong SunSystems

Trở về đầu trang

II. Tính năng xử lý đơn hàng Infor SunSystems Order Fulfilment

1. Quản lý đơn đặt hàng

Mô-đun cung cấp các công cụ tốt nhất giúp bạn quản lý và đơn giản hóa quy trình mua hàng, tạo, duy trì và phân tích các hoạt động thu mua trong doanh nghiệp, chẳng hạn như quản lý nhà cung cấp và mua sắm hàng hóa và dịch vụ.

Mô-đun có khả năng tùy chỉnh cao đồng thời cung cấp khả năng phân tích và báo cáo chi tiết về nhà cung cấp nhằm nâng cao mãi lực cho doanh nghiệp.

Người dùng có thể tạo yêu cầu trực tiếp từ SunSystems và để yêu cầu tự động trải qua quy trình phê duyệt nhiều cấp độ.

Bạn có thể tạo các yêu cầu và báo cáo để quản lý mua hàng hiệu quả hơn. Ví dụ: phân tích các đơn đặt hàng trễ, các đơn hàng tồn đọng cho từng mặt hàng cụ thể, hoặc phân tích tùy theo các dòng đơn hàng đang chờ xử lý.

Đọc thêm: 3 cách cải thiện và giảm sai sót khi đối chiếu giao dịch liên công ty

Trở về đầu trang

Tải brochure Cloud Financials dành cho SME

2. Quản lý hàng tồn kho

Mô-đun Hàng tồn kho của Infor SunSystems Cloud không chỉ đơn thuần cung cấp khả năng quản lý hàng tồn kho mà còn giúp bạn truy xuất nguồn gốc. Mô-đun còn có thể được mở rộng bằng cách tích hợp với các tùy chọn bổ sung khác như định giá, tính toàn bộ chi phí và phân tích chi phí.

Mô-đun cho phép bạn theo dõi đường đi của sản phẩm qua các địa điểm kho khác nhau, cung cấp nhiều phương pháp phân bổ và tính phí đa dạng cùng với khả năng phân tích chuyên sâu trên các mặt hàng và kho hàng theo yêu cầu.

Chức năng kiểm kê sẽ cho phép bạn kiểm soát các hàng hóa và vật liệu này, theo dõi vị trí của chúng và đảm bảo bạn nắm giữ số lượng chính xác của từng mặt hàng.

Trở về đầu trang

3. Quản lý đơn bán hàng

Mô-đun cho phép tạo, duy trì và phân tích các hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp, chẳng hạn như quản lý khách hàng và bán hàng hóa và dịch vụ.

Mô-đun bán hàng của Infor SunSystems cung cấp các chu kỳ bán hàng linh hoạt, nhiều mã phân tích do người dùng xác định, phương thức tính giá trị chuyên sâu đồng thời cho phép bạn cập nhật sổ cái tài chính theo thời gian thực.

Bạn có thể tạo các yêu cầu và báo cáo để quản lý bán hàng hiệu quả, ví dụ: phân tích hóa đơn bán hàng của sản phẩm bị hoàn trả và đơn bán hàng theo mặt hàng hoặc giao dịch.

Trở về đầu trang

III. Công cụ báo cáo của Infor SunSystems

Cho dù hệ thống quản lý tài chính có hoàn hảo đến đâu thì điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất của một hệ thống tài chính hiệu quả nằm ở khả năng trích xuất các báo cáo và cập nhật số dư tài khoản thực tế.

Việc nắm bắt thông tin chính xác và phù hợp đặc biệt cần thiết để hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả. Chính vì vậy, tính năng báo cáo đi kèm với các công cụ phân tích đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp bạn luôn dẫn đầu. Có hai cách để bạn trích xuất các báo cáo trong SunSystems:

  • Qua mô-đun Bán hàng: SunSystems Cloud tích hợp sẵn công cụ thiết kế báo cáo nhằm cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu. Bạn cũng có thể truy cập tính năng này thông qua trình quản lý báo cáo hoặc thông qua một link liên kết được gắn thêm vào hệ thống.
  • Từ Excel thông qua Infor Query and Analysis (Infor Q&A), một công cụ báo cáo kinh doanh thông minh đa ngôn ngữ, đa tiền tệ mạnh mẽ, an toàn, linh hoạt và dễ sử dụng.

Đọc thêm: Infor Query & Analysis: Insight trong tầm tay

Infor Q&A Excel cho phép nhân viên kế toán và người dùng không chuyên tạo báo cáo và truy vấn dữ liệu SunSystems một cách hiệu quả mà không đòi hỏi phải đào tạo chuyên sâu nhờ giao diện trực quan và mô phỏng Excel.

Với Infor Q&A, bạn không chỉ có thể báo cáo, trích xuất hoặc truy vấn hệ thống mà còn có thể gửi và tải trực tiếp số lượng lớn giao dịch và dữ liệu tĩnh từ Excel vào SunSystems.

Trở về đầu trang

Liệu Infor SunSystems có phải là giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn? Hãy yêu cầu một buổi demo, chia sẻ mọi thắc mắc và nhận lời giải đáp từ đội ngũ của TRG ngay hôm nay!

Yêu cầu demo giải pháp quản lý tài chính

Chủ đề: Phần mềm tài chính kế toán, Phần mềm Sunsystems

Sự kiện sắp tới:

Sự kiện:

Các bài viết mới nhất

Bài viết xem nhiều nhất

Mục tiêu & Sứ mệnh

RY - profile picture-1

 Rick Yvanovich
//Người sáng lập & Giám Đốc Điều Hành//

Với trang blog của TRG International, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là người có thể cung cấp các giải pháp hoạt động tối ưu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đăng ký nhận bài viết từ TRG

Kết nối với chúng tôi